Struktura

Instytutu Studiów nad Terroryzmem tworzą:

 

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz BĄK - Dyrektor ISnT (strona www: wsiz.rzeszow.pl/kadra/tbak/)

dr Kazimierz Kraj (strona www: wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/kkraj/Strony/default.aspx)

mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz (strona www: wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/ewolska/Strony/default.aspx)

 

 

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz BĄK - Dyrektor CSnT kpt. mgr inż. Maciej Milczanowski dr inż. Paweł Łuczkowski Ewa Wolska Iwona Denenfeld

 
25 listopada 2010 Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych30 czerwca 2010 Seminarium Oblicza terroryzmuZamach na szkole w Bieslanie 1-3.09.2004rZamachy w Bombaju 26-29.11.2008Współpraca transgraniczna w aspekcie zagrożeń terrorystycznych w związku z organizacją EURO 201210 lat po zamachu na World Trade Center
Vlado Czernoziemski
Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. 17 866 14 47, fax: +48 17 866 12 22, e-mail: csnt@wsiz.rzeszow.pl