Przedsięwzięcia

W najbliższym czasie:

 

 - więcej informacji wkrótce......

 

 

Zrealizowane:

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczeństwo a wojna. Paradoksy wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym" (05-07.12.2012). Organizatorzy: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Studiów nad Terroryzmem.

 

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji” (11 – 12 września 2012 roku). Organizatorzy konferencji: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Przedsiebiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, przy współpracy z: Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Narodowym Koncernem Zbrojeniowym Bumar, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ISnT), Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

 

 • 20-21.04.2012r - Konferencja Naukowa "Medycyna w sytuacjach kryzysowych" Konferencja Polańczyk Organizatorzy: Nowe Techniki Medyczne II Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rodziny Sp. z o. o. Centrum Studiów nad Terroryzmem (obecny ISnT).

 • 7 grudnia 2011 - wykład otwarty "Siedem cudów świata starożytnego z perspektywy współczesnej" poświęcony doniosłym osiągnięciom starożytności, które przetrwały do naszych czasów i zachowały swój pierwotny, wyjątkowy charakter. Spotkanie w Klubie Akademickim WSIiZ poprowadził dr Maciej  Milczanowski, który na samym początku nakreślając abstrakt wykładu podkreślił, że tylko niektóre z prezentowanych „obiektów” pokrywają się z uznawanymi przez starożytnych „siedmioma cudami starożytności”. Doktor podkreślił, że osiągnięcia antycznej cywilizacji i kultury przybliżone słuchaczom, to proponowane przez niego siedem cudów starożytnego świata, ale z perspektywy współczesnej. Organizatorami wykładu były Centrum Studiów nad Terroryzmem (obecny ISnT), Instytut Badań nad Cywilizacjami oraz KN Historyków WSIiZ

   

 • 1 grudnia 2011 - KN CSnT zaprosiło na swoje spotkanie oficera Kontrwywiadu Wojskowego, który przybliżył studentom WSIiZ szczegółów pracy w służbach specjalnych. Centrum Studiów nad Terroryzmem (obecny ISnT) było współorganizatorem tego wydarzenia.


 • 29 listopada 2011 roku odbyło się seminarium naukowe – „Korespondencja Wojenna Kulisy” – prelegentem był pan Bartosza Bącal wieloletni dziennikarz „Super Nowości” i „Nowin”, oraz korespondent wojenny,  który relacjonował wydarzenia m.in. z Kosowa, Macedonii, Bośni i Hercegowiny oraz z Iraku. Obecnie Redaktor Naczelny portalu rzeszow360.pl .

  Organizatorem seminarium była Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Studiów nad Terroryzmem (obecny ISnT) oraz Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ

 • 12-13 pażdziernika 2011 r. konferencja międzynarodowa na temat "Współpraca transgraniczna w aspekcie zagrożeń terrorystycznych w związku z organizacją EURO 2012".

 • 7 października 2011 - wykład gen. Tomasza Bąka na temat "10 lat po zamachu na World Trade Center " Wykład połączony z wystawa zdjęć z zamachu na WTC, zorganizowana przez Mariana Majowicza - Prezesa Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Rzeszowie. 

 • 06.12.2010, godz. 15.30 sala RA220A seminarium organizowane przez  KN Historyków WSIZ i KN Centrum Studiów nad Terroryzmem. Temat "Kształtowanie bezpieczeństwa europejskiego na podstawie doświadczeń zaczerpniętych z historii antycznej".

 • 07.12.2010 wykład otwarty Instytutu Badań nad Cywilizacjami i Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt.  "Rola historii w kształtowaniu procesów rozwoju i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, na przykładzie antycznych procesów integracji kulturowej".

 • Konferencja naukowa "Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych", organizowana przez CSnT i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych 25.11.2010 r. w Kielcach.

 • Seminarium naukowe pt. "Oblicza terroryzmu" - 30.06.2010 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 • Otwarcie Centrum Studiów nad Terroryzmu 29.04.2010 r.
 
25 listopada 2010 Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych30 czerwca 2010 Seminarium Oblicza terroryzmuZamach na szkole w Bieslanie 1-3.09.2004rZamachy w Bombaju 26-29.11.2008Współpraca transgraniczna w aspekcie zagrożeń terrorystycznych w związku z organizacją EURO 201210 lat po zamachu na World Trade Center
Vlado Czernoziemski
Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. 17 866 14 47, fax: +48 17 866 12 22, e-mail: csnt@wsiz.rzeszow.pl