Działalność

Instytut Studiów nad Terroryzmem jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się prowadzeniem badań oraz sporządzaniem analiz na zlecenie organów administracji rządowej, instytucji pozarządowych i prywatnych, których wyniki wykorzystywane są do podejmowania decyzji związanych z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Działalność ISnT obejmuje:

 

 • Programowy i merytoryczny nadzór nad studiami podyplomowymi „Antyterroryzm" .
 • Prowadzenie bieżącej analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych w skali kraju i świata.
 • Publikowanie wniosków na portalu ISnT oraz w prasie lokalnej (m.in. w dzienniku „Super Nowości”).
 • Współpraca z innymi ośrodkami zajmującymi się problemami związanymi z terroryzmem.
 • Konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom antyterroryzmu.
 • Seminaria naukowe – dyskusja nad bieżącymi kwestiami związanymi z terroryzmem w świecie.
 • Warsztaty (2-3 dniowe) skierowane do konkretnych służb i instytucji zajmujących się tematyką antyterrorystyczną
 • Kursy (semestralne) szkolące z dziedzin związanych z antyterroryzmem, adresowane do szerszego grona niż warsztaty.
 •  Wykłady otwarte:
  • Skierowane do młodzieży szkół średnich przedstawiające główne zagadnienia związane z terroryzmem z wykorzystaniem konkursów i innych tego typu działań.
  • Dla studentów i pracowników uczelni, poruszające bardziej szczegółowe zagadnienia, po których przewidziana będzie dyskusja.
 • Organizacja obozu szkoleniowego dla studentów kierunku bezpieczeństwa (w oparciu o ośrodek w Kielnarowej).
 • Spotkania w ramach Koła Naukowego Badań nad Bezpieczeństwem i Teroryzmem (KN BNBiT) – omawianie bieżących spraw związanych z terroryzmem na świeci
 • Publikacje z zakresu terroryzmu i bezpieczeństwa państwa.

 

Instytut poprzez organizowanie szeregu spotkań, wykładów i szkoleń prowadzonych przez osoby specjalizujące się w tematyce terroryzmu, ekspertów ze świata polityki i nauki, osób związanych ze służbami mundurowymi pragnie dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy, uświadamiać o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, szkolić z zakresu zapobiegania tego typu niebezpieczeństwom, a także wywoływać dyskusję na tematy dotyczące zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata.

 

Współpraca:

 • Centrum Antyterrorystyczne
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Instytut Bezpieczeństwa Krajowego
 • Instytut Analizy Ryzyka sp.z o.o.
 • Centrum Badań nad Terroryzmem
 • Center Of Excellence Defence Against Terrorism Turcja
 • Inne.

 

 

 

 

 

  

 
25 listopada 2010 Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych30 czerwca 2010 Seminarium Oblicza terroryzmuZamach na szkole w Bieslanie 1-3.09.2004rZamachy w Bombaju 26-29.11.2008Współpraca transgraniczna w aspekcie zagrożeń terrorystycznych w związku z organizacją EURO 201210 lat po zamachu na World Trade Center
Vlado Czernoziemski
Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. 17 866 14 47, fax: +48 17 866 12 22, e-mail: csnt@wsiz.rzeszow.pl